Zadania agencji pracy tymczasowej

praca-tymczasowaPraca sezonowa to forma zatrudnienia okresowego, której cechą charakterystyczną jest relacja trójstronna – pracownik, agencja zatrudnienia oraz jej klient, czy pracodawca użytkownik. Zadaniem agencji zatrudnienia jest zatrudnienie pracownika na czas tymczasowy i skierowanie go do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Okres czasu, jaki obejmuje umowa z pracownikiem tymczasowym jest ustalana pomiędzy trzema podmiotami i najczęściej wynosi od kilku dni do kilku miesięcy bądź do czasu zakończenia zleconego zadania.

W przypadku pracy tymczasowej formalnym pracodawcą pracownika jest agencja pracy tymczasowej – to z nią osoba zatrudniona podpisuje umowę. Pracodawca użytkownik ustala harmonogram pracy, prowadzi ewidencję pracy pracownika oraz odpowiada za czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Natomiast do zadań agencji zatrudnienia należy:

– prawidłowe rozliczenie czasu pracy pracownika tymczasowego (w celu naliczenia wypłaty),
– rozliczanie godzin nadliczbowych,
– wypłata pensji wraz z ewentualnymi nadgodzinami,
– odprowadzanie podatków oraz wszelkich należnych składek za pracownika,
– prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.

Pracownikowi tymczasowemu przysługują takie same prawa, jak każdemu innemu pracownikowi, czyli prawo do urlopów oraz zwolnień chorobowych, a okres składkowy pracy tymczasowej jest wliczany do przyszłej emerytury.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.