Pracownicze Plany Kapitałowe

W ostatnim czasie wśród prasy ekonomicznej, portali finansowych i artykułów biznesowych pojawia się skrót PPK. Chociaż sam skrót brzmi dość zagadkowo, to jego rozwinięcie nieco uchyla rąbka tajemnicy. Pracownicze Plany Kapitałowe – bo tak brzmi akronim po rozwinięciu – wchodzą w życie od 1 lipca 2019 roku i do połowy 2020 roku każde przedsiębiorstwo w Polsce będzie mogło przystąpić do niniejszego planu. Czym jednak są Pracownicze Plany Kapitałowe i co musimy o nich wiedzieć?

Czym jest Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Pracowniczy Plan Kapitałowy to w pełni prywatny i dobrowolny system wpłat, którego celem jest długoterminowe oszczędzanie. „Pracownicze Plany Kapitałowe są pierwszym programem oszczędnościowym kierowanym do ponad 11 milionów Polaków, który ma szanse upowszechnić się dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika i budżetu państwa” – mówi minister finansów Teresa Czerwińska. Głównym celem ustawy jest poprawienie bezpieczeństwa i stabilności finansowej, a jednocześnie gwarantowanie dodatkowych środków po zakończeniu pracy.

Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych została uchwalona już 1 stycznia bieżącego roku, jednak pierwsze jej efekty odczujemy za kilka dni. PPK bowiem wdrażane będzie w czterech etapach, uzależnionych od ilości osób zatrudnionych w danej firmie:

  • Powyżej 250 osób: od 1 lipca 2019 roku
  • 50 do 249 osób: od 1 stycznia 2020 roku
  • 20 do 49 osób: od 1 lipca 2020 osób
  • Pozostałe firmy i jednostki sektora finansów publicznych: od 1 stycznia 2021
  • Według projektodawców samo przedsięwzięcie ma być stosunkowo tanie – przewidywany limit kosztów to 0,6%.

    Jak przypisać się do PPKo, a jak z niego zrezygnować?

    Przypisanie pracownika do planu kapitałowego następuje automatycznie – nie trzeba zatem dokonywać deklaracji ani wypełniać dokumentów w urzędach skarbowych. Jak sama ustawa wskazuje, projekt jest dobrowolny i w każdym momencie będzie można z niego zrezygnować. Aby zaniechać oszczędzania poprzez Pracowniczy Plan Kapitałowy, należy złożyć pisemną deklarację, którą następnie przedkładamy pracodawcy. Ten z kolei ma obowiązek poinformować stosowne organy finansowe. Aby deklaracja była ważna, należy ją co 4 lata odnawiać – w przeciwnym wypadku pracownik ponownie zostanie przypisany do projektu oszczędnościowego. Automatycznie rozstrzyga się również kolejna kwestia – po zrezygnowaniu z Pracowniczego Planu Kapitałowego możemy ponownie do niego przystąpić w dowolnym momencie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.