Na czym polega split payment i kiedy go używamy?

W ostatnim czasie pojęcie split payment niemal nie schodzi z ramówek portali finansowych, gazet biznesowych i blogów dla przedsiębiorców. Ten angielski termin tłumacząc dosłownie na język polski oznacza „podzieloną płatność”. Split payment tyczy się rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług, a głównym celem jego wprowadzenia jest uszczelnienie luki VAT-owskiej, którą kreatywni księgowi wykorzystują na wszelkie możliwe sposoby. Na czym dokładnie polega podzielona płatność i gdzie sprawdziło się to rozwiązanie?

Split payment polega na rozdzieleniu płatności pomiędzy wartość netto a wartość objętą stawką VAT – sprawdź: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie/splitpayment.html . Otrzymując fakturę z wyszczególnioną kwotą podatku, nabywca dokonuje zapłaty na dwa rachunki. Pierwszy z nich jest rachunkiem bankowym dostawcy, na który winna wpłynąć kwota netto z tytułu zobowiązania. Drugi zaś jest specjalnym rachunkiem, na którym znajdzie się wyłącznie suma przypadająca na podatek od towarów i usług. Taki stan rzeczy odnosi się tylko do relacji B2B, czyli w rozliczeniach między firmami. Konsumenci oraz osoby nieposiadające działalności nie będą dokonywać podzielonej płatności.

Rachunki dedykowane rozliczeniom splitowym będą zakładane automatycznie każdemu podatnikowi VAT przez banki lub SKOK-i. Należy podkreślić, że na rachunku VAT-owskim nie mogą znaleźć się żadne inne środki poza tymi przeznaczonymi do zapłaty podatku. Dodatkowo, poprzez ten rachunek można otrzymać zwrot kwoty VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszenie opodatkowania oraz zwrotu przez Urząd Skarbowy. Istotny jest również fakt, iż US nie ma dostępu oraz prawa do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT-owskim.

Na pierwszy rzut oka wiele osób pomyśli „skórka niewarta wyprawki”. Otóż przepisy przewidują szereg zachęt dla podatników stosujących podzieloną płatność: od zmniejszenia kwoty zobowiązania podatkowego przez zaniechanie naliczenie odsetek ustawowych (w myśl art. 56b ordynacji podatkowej) aż po brak solidarnej odpowiedzialności (zgodnie z art. 108c ustawy o podatku od towarów i usług). Takie rozwiązania wprowadzono już w Holandii, Rumunii, Czechach, Włoszech czy Turcji i – jak pokazała praktyka – były to bardzo skuteczne zabiegi uszczelniające lukę VAT-owską. Podzieloną płatność można zatem traktować jako ukłon w stronę rzetelnych przedsiębiorców, którzy na czas i sumiennie odprowadzają podatek od towarów i usług.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.